UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Vybavenie nových archívov kovovými archivačnými regálmi.

Vypracovanie projektu. Účasť vo výberovom konaní. Realizácia projektu vrátane montáže a záverečnej kontroly s certifikáciou.